Pomocou robotického systému operujeme už aj detských pacientov