Zákaz návštev:

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine a vzhľadom na vzostup akútnych respiračných ochorení platí v Univerzitnej nemocnici Martin zákaz návštev na všetkých lôžkových častiach kliník a oddelení. Cieľom opatrenia je predchádzať šíreniu prenosných ochorení a ochrana pacientov. V individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť udelená výnimka. Zákaz platí až do odvolania.