Ambulancia č. 1 - Ambulancia národného centra hemostázy a trombózy

Lekári

MUDr. Miroslava Dobrotová,PhD. | MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA | MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Sestry

Zdenka Sláviková | Stanislava Marecká | Iveta Vanková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:30 — 15:00 MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Utorok 8:30 — 15:00 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Streda 8:30 — 15:00 MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA
Štvrtok 8:30 — 15:00 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Piatok 8:30 — 15:00 MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.

Sestry – ambulantné hodiny: 6:30 – 15:00

Objednávanie pacientov po 13:00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519.

Jedenkrát za mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií!

Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie sú realizované  v čase od 07:00 do 09:30 hod.

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.