Ambulancia č. 2 - Hematologická ambulancia pre dospelých

Lekári

MUDr. Emília Flochová, PhD. | MUDr. Ľubica Váleková, PhD. | doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Sestry

Zdenka Sláviková | Stanislava Marecká | Iveta Vanková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:30 — 15:00 MUDr. Emília Flochová, PhD. – 043/4203 988
8:30 — 15:00 doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD. – 043/4203 196
Streda 8:30 — 15:00 MUDr. Emília Flochová, PhD. – 043/4203 988
8:30 — 15:00 MUDr. Ľubica Váleková, PhD. – 043/4203 196
Štvrtok 8:30 — 15:00 MUDr. Ľubica Váleková, PhD. – 043/4203 196
Piatok 8:30 — 15:00 MUDr. Emília Flochová, PhD. – 043/4203 988

Objednávanie pacientov po 13.00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519

Jedenkrát za mesiac je v piatok sanitárny deň podľa rozpisu v harmonograme prevádzkového poriadku ambulancií!

Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie  sú realizované  v čase od 07:00 do 09:30.

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.