Ambulancia č. 3 - Hematoonkologická ambulancia

Lekári

MUDr. Jan Hudeček, CSc. | MUDr. Renáta Pizurová

Sestry

Zdenka Sláviková | Stanislava Marecká | Iveta Vanková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Utorok 8:30 — 15:00 MUDr. Renáta Pizurová
Štvrtok 8:30 — 15:00 MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Sestry – ambulantné hodiny: 6:30 – 15:00;

Objednávanie pacientov po 13:00 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 519.

Odbery krvi pacientov na laboratórne vyšetrenie sú realizované v čase od 07:00 do 09:30 hod.

Žiadame pacientov, aby k odberom krvi prichádzali na lačno, so svojou zdravotnou dokumentáciou, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a odporučením na vyšetrenie vystaveným obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom. Poradie pacientov na vyšetrenie v odbornej ambulancii určuje ordinujúci lekár podľa klinického stavu pacientov, typu ďalších doplňujúcich vyšetrení (napr. biopsia kostnej drene) a bydliska pacienta (doprava sanitkou zo vzdialenejších okresov). Toto poradie nemusí byť totožné s poradím pacientov na odber krvi. Tehotné ženy majú prednosť.