Ambulancia funkčnej diagnostiky (pažeráková HR manometria a anorektálna manometria)

  • Špecializovaná diagnostika porúch pažerákovej motility a pažerákovej refluxovej choroby refraktérnej na konvenčnú liečbu. Realizuje sa manometria pažeráka s vysokým rozlíšením (high resolution manometria) a 24 hodinová pH metria.
  • Diagnostika porúch motility anorektálnej oblasti (refraktérna zápcha, inkontinencia stolice). Realizuje sa 3D HD Anorektálna Manometria s hodnotením funkcie zvieračov a anorektálnej koordinácie.

Manometria s vysokým rozlíšením (high resolution manometria - HRM)

Je zameraná na vyšetrenie funkcie pažeráka. Vykonáva sa pomocou špeciálneho tenkého manometrického katétra (obrázok), ktorý zavádzame pacientovi do pažeráka cez nos. Pomocou senzorov umiestnených v celej dĺžke katétra sa sníma tlak v pažeráku a jeho zmeny. Vyšetrenie pozostáva z prehĺtania malých hltov vody, pričom na monitore sledujeme tlak v pažeráku po prehltnutí a v pokoji (bez prehĺtania).
HR manometriu vykonávame:

  • pri ťažkostiach s prehĺtaním a pri sťaženom prechode sústa pažerákom
  • pri bolestiach na hrudníku pri jedle 
  • pred zavedením 24 hodinovej pH metrie
  • v prípade, že sa zvažuje operačné riešenie pažerákovej refluxovej choroby

Vyšetrenie pacienti znášajú veľmi dobre. Čas trvania je 10-15 min. Komplikácie sú mimoriadne zriedkavé.

24 hodinová pH metria s impedanciou (24 hod. pH/Z)

Je základným vyšetrením na potvrdenie pažerákovej refluxovej choroby. Reflux je prenikanie kyslého (a slabo kyslého) žalúdočného obsahu do pažeráka. O refluxovej chorobe hovoríme v prípade, že spôsobuje ťažkosti (napr. pálenie záhy). Vyšetrenie vykonávame pomocou špeciálneho tenkého katétra (obrázok), ktorý zavádzame cez nos do pažeráka. Na konci katétra je umiestnený pH metrický senzor, ktorý sníma zmeny pH v pažeráku spôsobené refluxom. Pacientom zapožičiavame na obdobie merania záznamník dát. Výstupom z vyšetrenia je informácia o tom, či predpokladáme účasť refluxu na ich ťažkostiach.

24 hodinovú pH metriu vykonávame:

  • pri pálení záhy, ktoré sa nezlepšuje napriek liečbe
  • v prípade, že sa zvažuje operačné riešenie pažerákovej refluxovej choroby - na dôkaz kyslého refluxu

Pred vyšetrením je potrebné byť nalačno a v deň vyšetrenia neužiť lieky ovplyvňujúce funkciu pažeráka (napr. Itoprid, Kinito, Ganaton, Costi ...). Ostatné lieky možno užiť. Na pH metriu je potrebné doniesť 2 tužkové baterky (klasické - AA) do záznamníka dát. Obe vyšetrenia sa realizujú ambulantne, čiže bez hospitalizácie. Po skončení 24 hodinovej pH metrie je potrebné vrátiť záznamník dát na Internú kliniku - gastroenterologickú. Obe vyšetrenia sú bezplatné.

3D anorektálna manometria s vysokým rozlíšením (3D HD ARM)

Anorektálna manometria je využívaná za účelom vyšetrenie funkcie análnych zvieračov a rekta. Indikáciou k vyšetreniu je predovšetkým diferenciálna diagnostiky zápchy a fekálnej inkontinencie. Svoju rolu zohráva aj v hodnotení funkčných porúch ako dyssynergná defekácia ale aj v rámci hodnotenia zvieračov pred a po chirurgických intervenciách v anorekte (z dôvodu malígnych ochorení anu, fistúl, abscesov, pred a po zanorení stómie a podobne). Za pomoci 3D HD ARM je možné získať aj topografickú mapu anorektálnej oblasti, čo je vhodné najmä pri diagnostike defekačných porúch s predpokladanými štrukturálnymi zmenami. Vyšetrenie je nebolestivé a nezaťažujúce, s raritnými komplikáciami.

Priebeh vyšetrenia:
Ráno, v domácom prostredí, je vhodné si aplikovať klyzmu a vyprázdniť sa. Nie je to podmienka vyšetrenia ale znižuje to možnú prítomnosť artefaktov zo stolice v rekte a zlepšuje komfort pacienta. Vyšetrenie sa realizuje na ľavom boku pacienta s pokrčenými nohami. Po zavedení sondy do rekta je pacientovi ponechaných niekoľko minút na akomodáciu, následne sú zaznamenávané pokojové hodnoty tlaku análneho zvierača. Za tým nasleduje úsilné stláčanie zvieračov a to 3x za sebou v krátkych intervaloch a jeden krát počas 30 sekúnd so snahou o maximálny stisk. Ďalej je pacient požiadaný o opakované zakašľanie, ktoré je nasledované simulovanou snahou o defekáciu, celkovo 3x za sebou. Nakoniec je vyšetrovaná rektálna
senzitivita a to postupným, kaskádovitým nafukovaním balóna v rekte a sledovaním odozvy Celková doba vyšetrenia je približne 20 minút.