Interná konziliárna ambulancia

Lekári

MUDr. Michalová Renáta, PhD. | MUDr. Sohaib Agouba

Sestry

Alenka Pirščová

Počet ošetrení za rok: 2200

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 12:00
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 15:30

Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo. Vykonávame preventívne vyšetrenia, komplexné interné vyšetrenia, predoperačné vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov ako aj u objednaných ambulantných pacientov. U ambulantných pacientov prosíme, aby si so sebou priniesli zdravotnú dokumentáciu a výmenný lístok.

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 13 na vyvýšenom prízemí, dvere vpravo (označenie 13/0).