Ambulancie oddelenia gastroenterologickej diagnostiky

Lekári

MUDr. Demeter Michal, PhD. | MUDr. Horáková Marta, PhD. | MUDr. Lietava Peter | MUDr. Palenčíková Katarína | MUDr. Baláž Dušan | MUDr. Bodorovská Beatrice, PhD.

Sestry

Vaňková Marcela, dipl. sestra | Mgr. Špidusová Anna | Mgr. Vnučáková Gabriela | Rovňáková Jana, dipl. sestra | Smrčiaková Eva, dipl. sestra

Počet ošetrení za rok: 4096

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 8:00 — 13:00 endoskopie
13:00 — 15:30 klinické vyšetrenia

Vykonávanie endoskopickej diagnostiky ezofagogastroduodenoskopie, jedno-balónovej enteroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, odberov vzoriek na histologické vyšetrenie (biopsií), medikamentóznu liečbu ochorení tráviaceho traktu (GIT-u), dispenzarizácia pacientov s ochoreniami GIT-u, dilatáciu stenóz tráviacej trubice balónmi a bužiami (Savaryho dilatátormi), ligáciu a sklerotizáciu pažerákových varixov, endoskopické zastavovanie krvácania do tráviacej trubice, extrakcie polypov, testu bakteriálneho prerastania (SIBO test).

24 hodín denne, 7 dní v týždni zabezpečuje neodkladné endoskopické vyšetrenia (EGDS, enteroskopia, kolonoskopia, ERCP) a zákroky pre akútnych pacientov UNM.

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 4 na druhom poschodí, dvere vpravo (označenie 4/2).