Endosonografická ambulancia

Lekári

MUDr. Uhrík Peter, PhD. | MUDr. Lenka Nosáková, PhD | MUDr. Matúš Ščur

Sestry

Kubíková Mária | Ličková Mária
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:30 — 13:00 endoskopie
13:00 — 15:00 konzíliá
13:30 — 14:45 objednania

Postup objednávania pacientov na endosonografické vyšetrenie GIT

  1. lekár, ktorý indikuje vyšetrenie vyplní objednávací formulár uvedený nžšie.
  2. objednávajúci lekár si formulár stiahne, vyplní a uloží pod pacientovým menom.  Takto vyplnený formulár zašle na emailovú adresu endosonomartin@unm.sk.
  3. pacienta o termíne vyrozumieme písomne, alebo v prípade skorého respektíve zmeneného termínu telefonicky. Ako prílohu dostáva pacient aj informáciu týkajúcu sa prípravy na vyšetrenie a informovaný súhlas. O termíne vyrozumieme aj objednávajúceho lekára na uvedenú emailovú adresu.
  4. informácie o termínoch a vyšetreniach podávame aj telefonicky na 043/4203253 v pondelky a piatky v čase od 13:00 – 15:00.

Dokumenty na stiahnutie

Pracovisko  sa zameriava na ultrasonografickú diagnostiku nádorov a ochorení pažeráka, žalúdka, dvanástnika, žlčových ciest a pankreasu.

Endoskopická ultrasonografia (EUS)

Je vyšetrenie, ktoré umožňuje zobrazenie orgánov ultrazvukom zvnútra tráviacej trubice pomocou ohybného optického prístroja (endosonografu), ktorý má na konci zariadenie produkujúce a snímajúce ultrazvukové vlny. Je možné vyšetriť stenu pažeráka, žalúdka, dvanástnika, pankreas, ako i dostupnú časť žlčovodu, ciev, lymfatických uzlín, pečene, žlčníka  a sleziny. V prípade potreby je možnosť cieleného odberu vzoriek tkaniva pod ultrazvukovou kontrolou špeciálnym príslušenstvom – tenkoihlová aspirácia/biopsia (FNA/FNB), alebo podanie injekčných liekov cielene do požadovaného tkaniva. Taktiež je možné zabezpečiť premostenie zúžení, alebo vyprázdnenie útvarov vyplnených tekutinou zavedením drénov.

Endoskopická elastografia

Je metódou umožňujúcou vysielaním neškodných ultrasonografických impulzov sledovať reakciu tkaniva, jeho deformáciu a určiť tak ako veľmi je tkanivo elastické, respektíve tuhé. Uplatnenie tejto metódy spočíva v odlíšení nádorového a zdravého tkaniva orgánu (Obrázok č. 1). Nádory sú vo všeobecnosti tvrdšie. Predpokladá sa, že zhubné nádory sú až desať násobne tvrdšie ako zdravé tkanivo. Elastografia je „ predĺženým prstom „ vyšetrujúceho, umožňuje akoby prehmatanie orgánu s cieľom lokalizovať oblasti zvýšenej tuhosti, respektíve zníženej elasticity (Obrázok č. 2). Podľa vypočítaného indexu môžeme nielen presne lokalizovať nádor, napríklad v podžalúdkovej žľaze, ale aj predpokladať jeho biologické správanie - zhubnosť

Tenkoihlová aspirácia/biopsia (FNA/FB)

Je odber vzoriek tenkou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou zo steny tráviacej trubice, alebo blízkych orgánov. Vzorky sú potom analyzované podľa charakteru biochemicky (amylázy, onkomarkery) alebo cytologicky prípadne histologicky patológom. Pre zníženie rizika výskytu infekčných komplikácii sú podávané pred biopsiou/aspiráciou vnútrožilovo antibiotiká. Význam vyšetrenia spočíva v odlíšení nálezov stavov, ktoré nie sú život ohrozujúce, cez stavy ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť Váš život až po stavy, ktoré priamo ohrozujú Váš život a týmto vyšetrením môžeme určiť najvhodnejší typ liečby.