Klasická rádiodiagnostika a skiaskopia

Pacienti sa môžu informovať o termín na jednotlivé vyšetrenia v pracovný deň od 7:30 hod. do 13:30 hod. so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.