Pracovisko angiografie (AG) a intervenčnej rádiológie

Pacienti sa objednávajú

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

Na angiografickom pracovisku sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony. Na cievnom riečišti sa realizujú intravaskulárne ošetrenia stenóz event. uzáverov ( trombolýzy, angioplastiky, implantácie stentov a stentgraftov), terapeutické výkony na cievach zásobujúcich nádory ( embolizácia ), embolizácia myómov maternice, zavádzanie kaválnych filtrov. Pracovisko je zamerané predovšetkým na neurointervenčné výkony, poskytuje 24 hodinovú službu pre pacientov s krvácajúcou intrakraniálnou aneuryzmou, ako aj pre ďalšie komplikované stavy v oblasti intrakrania. Okrem intravaskulárnych výkonov sa na pracovisku zavádzajú ezofageálne stenty a realizuje sa PTD (drenáž alebo stentovanie žlčovodov).