Pracovisko počítačovej tomografie (CT)

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

Objednávanie formou zaslania CT žiadanky alebo osobne, telefonicky len pre akútne stavy s ohrozením vitálnych funkcií a polytraumy.

Počítačová tomografia – /ďalej len CT/ je moderná diagnostická metóda, ktorá využíva ionizujúce /röntgenové/ žiarenie. Radiačná dávka potrebná na vytvorenie zobrazenia je do istej miery radiačnou záťažou pre vyšetrujúceho pacienta, preto by mal indikáciu na CT vyšetrenie dôkladne zvážiť Váš indikujúci lekár. Rizikovou skupinou pre CT vyšetrenia sú deti, ženy v reprodukčnom veku a tehotné ženy. Röntgenové žiarenie môže nezvratne poškodiť plod, preto tehotné ženy by nemali byť vyšetrované pomocou CT! Vyšetrenie by malo byť indikované iba v ohrození života matky. Pokiaľ natívne CT vyšetrenie nepostačuje na diagnostiku ochorenia, je potrebné podať pri vyšetrení do žily kontrastnú látku.

Na CT pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia ( okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc . Na CT pracovisku sa vykonávajú aj cielené biopsie, drenáže.