Pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

Objednať sa na vyšetrenie je pre ambulantných pacientov z okresov Martin a Turčianske Teplice možné iba:

 1. osobne so žiadankou na MR vyšetrenie, alebo
 2. formou zaslania žiadanky poštou, nie elektronicky a to len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 043/42 03 469. Žiadanku poštou po dohovore prosíme doručiť na adresu:
 • Univerzitná nemocnica Martin
  Rádiologická klinika
  Magnetická rezonancia
  Kollárova 2
  036 59 Martin

Z kapacitných dôvodov objednávame deti v celkovej anestézii len zo Žilinského kraja.

Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia metóda, ktorá využíva na vytvorenie obrazu magnetické pole a rádiové vlny bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny).

Na MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestézii. Okrem diagnostiky ochorení centrálnej nervovej sústavy (CNS), krku, chrbtice, orgánov brucha, orgánov panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj MR vyšetrenia mozgových ciev, ciev v oblasti brucha a panvy a MR spektroskopické vyšetrenia.