Rádiologická klinika

Rádiologická klinika JLF UK a UNM

Osoby zodpovedné za chod kliniky:
Prednosta: Doc. MUDr. Zeleňák Kamil, PhD., FCIRSE
Zástupca prednostu: MUDr. Števík Martin, PhD.

Vedúca RaT: Bc. Anna Bystrianska

Na Rádiologickej klinike UNM sa v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti vykonávajú skiagrafické, skiaskopické, ultrasonografické, mamografické, angiografické, CT a MR vyšetrenia. Okrem diagnostických vyšetrení sa na pracovisku realizujú aj špecializované výkony z oblasti intervenčnej rádiológie. V roku 2015 bolo na klinike vykonaných 64 841 vyšetrení. Na klinike sa v ústavných pohotovostných službách realizujú diagnostické a liečebné výkony počas 24 hodín pre pacientov s ohrozenými vitálnymi funkciami, s traumou a celkovo závažným stavom.

Z konvenčnej rádiodiagnostiky vykonávame všetky štandardné skiagrafické vyšetrenia, takisto skiaskopické vyšetrenia GITu, hrudníka.

Na ultrazvukovom pracovisku realizujeme všetky bežné vyšetrenia v oblasti krku, brucha, panvy, mozgu u detí, šliach, svalov, mäkkých tkanív, dopplerovké vyšetrenia ciev, cielené biopsie s odberom tkaniva na cytologické alebo histologické vyšetrenie a drenáže s kontrolovaným zavedením drénu.

Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.

Na CT a MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú aj CT angiografické vyšetrenia (okrem koronárnych ciev), virtuálna CT kolonoskopia, perfúzne vyšetrenie, quantitatívna analýza pľúc a MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia.

Na pracovisku angiografie a intervenčnej rádiológie sa okrem diagnostických angiografií v celom rozsahu realizujú intervenčné terapeutické výkony. Na cievnom riečišti sa realizujú intravaskulárne ošetrenia stenóz a uzáverov ( trombolýzy, angioplastiky, implantácie stentov a stentgraftov, mechanické a aspiračné trombektómie, perkutánne aterektómie). Zavádzajú sa kaválne filtre. Vykonávajú sa embolizačné výkony pri krvácaniach, na cievach zásobujúcich nádory a cievne malformácie. Endovaskulárne sa ošetrujú aneuryzmy hrudnej a brušnej aorty. Pracovisko je zamerané predovšetkým na neurointervenčné výkony, poskytuje 24 hodinovú službu pre pacientov s krvácajúcou intrakraniálnou aneuryzmou a náhlou ischemickou cievnou mozgovou príhodou, ako aj pre ďalšie komplikované stavy v oblasti intrakránia aj periférie. Okrem intravaskulárnych výkonov sa na pracovisku zavádzajú ezofageálne stenty, vykonávajú sa PTD ( drenáž alebo stentovanie žlčovodov), biopsie a drenáže.