Pedopsychiatrická ambulancia

Vedúci lekár

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Sestry

Mgr. Zita Kubaľáková

Pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 12:00

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu všetkých psychických porúch u detí a adolescentov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Vykonáva vyšetrenia aj mimoregionálnych pacientov po hospitalizácii na klinike. Špecializuje sa na diagnosticky a liečebne náročné a závažné poruchy nálady, psychotické poruchy, ADHD a tikové poruchy. Lekári  vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky. V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 781 detí a adolescentov.