Pedopsychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia

Vedúci lekár

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD. MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Sestry

Mgr. Zita Kubaľáková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 10:00

Ambulancia vykonáva príjmy pacientov pre oddelenie detskej a dorastovej psychiatrie a zároveň zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov UNM v detskom a dorastovom veku do 18 rokov. Konzílium a príjem na oddelenie sa vykonáva za účasti rodičov (zákonných zástupcov). V roku 2015 bolo v ambulancii ošetrených 288 detí a adolescentov.