Psychologická ambulancia

Vedúci klinický psychológ

PhDr. Ján Grossmann (Neurologická klinika)

Klinickí psychológovia

PhDr. Gabriela Hollá, Mgr. Eva Kiššová, Mgr. Mária Hutlasová, Mgr. Mária Kolková

Liečebný pedagóg

Mgr. Alžbeta Lokšíková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok, Utorok, Streda, Piatok 12:00 — 14:00 pacienti sa objednávajú

Ambulancia vykonáva psychologické vyšetrenia a psychoterapiu u pacientov detského a dospelého veku, ktorí sú ambulantne a stacionárne vedení na klinike. Klinickí psychológovia vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky.