Psychiatrická ambulancia

Vedúci lekár

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Lekári

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Sestry

Alena Henderlová

Pacienti sa objednávajú, akútne stavy vybavujeme  bez objednania aj mimo ordinačných hodín v príjmovej a v pohotovostnej ambulancii

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 14:00

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu psychických porúch v dospelom veku. Špecializuje sa na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, ktoré vyžadujú vysoko erudovanú diagnostiku a liečbu. V indikovaných prípadoch vykonáva vyšetrenia pacientov po hospitalizácii na klinike. Ambulancia nenahrádza starostlivosť v spádových psychiatrických ambulanciách. Lekári vykonávajú ambulantnú starostlivosť popri základnej práci na lôžkových oddeleniach kliniky a konziliárnej činnosti pre pracoviská UNM.  V roku 2015 bolo ambulantne vyšetrených 2152 pacientov dospelého veku.