Hlavní odborníci MZ SR

Meno a priezviskoOdbornosť
prof. MUDr. Peter BÁNOVČIN, CSc.Pediatria
prof. MUDr. Dušan MEŠKO, CSc.Telovýchovné lekárstvo
MUDr. Peter ĎURDÍK,  PhD.Pediatrická pneumológia a ftizeológia
prof. MUDr. Mirko ZIBOLEN, PhD.Neonatológia
prof. MUDr. Lukáš PLANK, CSc.Patologická anatómia
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHADetská chirurgia
Doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
Pediatrická nefrológia