Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Viedol nemocnicu v období od 7/2011 do 3/2012

2011

  • V októbri 2011 na neurochirurgickom oddelení  implantovali Brindleyho stimulátor pacientovi trpiacemu poúrazovou paraplégiou. Sakrálna deaferentácia a implantácia neurostimulátora predných sakrálnych miechových koreňov umožnila postihnutému po poranení miechy riadené vylučovanie moču a stolice. Išlo o prvý zákrok svojho druhu na Slovensku, ktorý viedol primár Oddelenia urologickej onkológie Masarykovho onkologického ústavu Brno doc. MUDr. Ján Doležel, PhD.  Operačný tím UNM tvorili  MUDr. Martin Benčo, PhD.,  primár MUDr. Július De Riggo, PhD., doc. MUDr.  Ján Švihra, PhD.,
  • V novembri 2011 bolo zrušené Oddelenie klinickej mikrobiológie. Pracovisko sa nachádzalo v prenajatých priestoroch mimo hlavného areálu UNM,  preprava vzoriek bola zabezpečovaná sanitkami, čo viedlo k dlhodobej ekonomickej strate a malo to negatívny dopad na hospodárenie nemocnice.

2012

  • Vo februári 2012 bol za účasti ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika a župana Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára odovzdaný do prevádzky Chirurgický pavilón prof. Pavla Šteinera s celkovou obložnosťou 94 postelí. Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo, prioritná os Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc. Stavebné práce na dostavbe chirurgického pavilón sa začali v novembri 2009 a trvali 2 roky. Zámerom bolo zvýšenie štandardu pre pacientov, modernizácia prevádzky a zefektívnenie liečebného procesu, nakoľko starý chirurgický pavilón bol v prevádzke bez zásadnejších rekonštrukcií 82 rokov. V nových priestoroch sú umiestnené pracoviská: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie, Oddelenie hrudníkovej chirurgie, Oddelenie neurochirurgie, Oddelenie plastickej chirurgie a Chirurgická klinika.
  • Od februára 2012 má Klinika detskej chirurgie nové priestory v objekte pôvodného chirurgického pavilónu, kde sa presťahovala po dôkladnej rekonštrukcii ľavého traktu na druhom poschodí. Operačné sály Kliniky detskej chirurgie boli z pôvodných priestorov v detskom pavilóne č. 14 premiestnené na prvé poschodie v  budove spoločných chirurgických operačných sál.