MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

Vedie nemocnicu v období od 10/2014 

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

2014

 • V októbri 2014 sa stal novým riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. Na vrcholnú manažérsku pozíciu prešiel z postu námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, kde ho nahradil primár Kliniky detskej chirurgie Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
 • V decembri 2014 boli na Očnej klinike UNM sprístupnené nové priestory pre Centrum pre intravitreálnu liečbu vekom podmienených degeneratívnych ochorení oka. Pracovisko vzniklo kompletnou rekonštrukciou jedného krídla lôžkového oddelenia Očnej kliniky. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel 170-tisíc euro. Centrum sa špecializuje na liečbu antirastovými faktormi, ktoré lekár aplikuje injekčnou formou pacientom priamo do oka. Ročne v ňom podajú až 1600 liečebných dávok tzv. anti – VEGF, ktoré dokážu pacienta zachrániť pred slepotou pri niektorých závažných druhoch očných ochorení. Terapiu využívajú najmä ľudia trpiaci vekom podmienenou degeneráciou makuly a diabetickou retinopatiou.

2015

 • V januári Martinské transplantačné centrum, ktoré je súčasťou Chirurgickej kliniky UNM, zrealizovalo svoju prvú nepríbuzenskú transplantáciu obličky. Dva páry čakateľov na obličku absolvovali náročný operačný zákrok súbežne v Univerzitnej nemocnici v Martine a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Krížová transplantácia v Martine bola zrealizovaná za 1 hodinu 20 minút. Do procesu boli zapojené dva samostatné tímy - chirurgický pod vedením prof. MUDr. Ľudovíta Lacu, PhD. a nefrologický pod vedením MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.
 • Vo februári začala Neurochirurgická klinika s progresívnou operačnou metódou, pri ktorej realizujú rekonštrukčné operácie devastačných poranení lebky pomocou titánových 3D implantátov. Neurochirurgovia UNM pod vedením Doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD.  pri tom úzko spolupracujú s biomedicínskymi inžiniermi z Technickej univerzity v Košiciach a s Central European Institute of Technology v Košiciach, kde na základe predoperačného CT nálezu hlavy pacienta vytvoria technikou 3D tlače individuálny kraniálny implantát.
 • V máji bolo odovzdané do prevádzky kompletne zrekonštruované Oddelenie pohotovostného príjmu nachádzajúce sa na prízemí prístavby 7. pavilónu. Pracovisko získalo modernejší vzhľad, má 3 expektačné izby a 1 centrálnu administratívnu miestnosť. Vstupy boli vyriešené automatickými posuvnými dverami. Pre vozidlá záchrannej služby bol vybudovaný nový vonkajší vstup s prestrešením, ktoré chráni privážaných pacientov. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel viac ako 160-tisíc euro.
 • V júli bola za účasti ministra zdravotníctva Viliama Čisláka odovzdaná do prevádzky kompletne zrekonštruovaná I. interná klinika. Pracovisko má aktuálne 110 lôžok a v hlavnej budove sa nachádzajú - Oddelenie invazívnej kardiológie, Metabolická jednotka, Hemodialyzačné stredisko, interné lôžkové oddelenia, interná JIS. V prístavbe je umiestnený  ambulantný trakt a urgentný príjem. Nemocnica za štyri mesiace preinvestovala 1,4 milióna eur s cieľom zvýšiť komfort pacientov počas hospitalizácie, zmodernizovať ambulantnú časť a zlepšiť infraštruktúru kliniky.

2016

 • V máji Urologická klinika sprevádzkovala po kompletnej prestavbe dve zrkadlovo orientované operačné sály s rozlohou 30m² so zabudovanou 3-stupňovou klimatizačnou jednotkou. Kompletná rekonštrukcia pôvodných priestorov trvala šesť mesiacov a nemocnica preinvestovala viac ako 440-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR. Členenie priestorov zabezpečili nerezové sendvičové priečky moderného konštrukčného systému Formedical, ktorý bol navrhnutý  pre zdravotnícke zariadenia a v martinskej nemocnici bol použitý ako technická novinka.
 • V júli Klinika pneumológie a ftizeológie otvorila na oddelení 5/3 novú jednotku intenzívnej starostlivosti so štyrmi lôžkami určenými na ošetrovanie pacientov, ktorí si vyžadujú nepretržitú a vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Projekt bol realizovaný spoločne s rekonštrukciou priestorov určených pre vysoko infekčných pacientov hospitalizovaných na septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra. V starom chirurgickom pavilóne na oddelení 4/3 vznikla moderná jednotka intenzívnej starostlivosti s dvomi lôžkami. Nemocnica preinvestovala viac ako 170-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR.
 • V júli nemocnica odovzdala do prevádzky zrekonštruované parkovacie plochy pre pacientov a návštevníkov na zbernom parkovisku a vo vnútri areálu. Kapacita parkoviska sa rozšírila na 90 parkovacích miest, z ktorých časť je vyčlenená aj pre imobilných pacientov. Vytvorili sa bezbariérové chodníky a sprevádzkovalo sa nočné osvetlenie parkoviska.  Nemocnica v rámci projektu preinvestovala viac ako 280-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR.
 • V októbri Klinika detí a dorastu otvorila nové priestory detského spánkového laboratória, ktoré je jediným akreditovaným pracoviskom tohto druhu na Slovensku a realizujú sa v ňom videopolysomnografické vyšetrenia u detí. Projekt bol financovaný  Nadáciou Markíza prostredníctvom daru, na ktorý čiastkou 75-tisíc eur in memoriam prispela biochemická laborantka UNM pani Lýdia Voleková.
 • V novembri Univerzitná nemocnica v Martine uzavrela, ako prvá slovenská nemocnica, dohodu o spolupráci s medzinárodnou humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc. Zaviazala sa tak umožniť svojim zamestnancom výjazdy na humanitárne misie Lekárov bez hraníc do oblastí sužovaných vojnami, alebo prírodnými katastrofami.

2017

 • Vo februári na Klinike hrudníkovej chirurgie implantovali pacientke s onkologickým ochorením prvú individualizovanú titánovú náhradu hrudnej kosti na Slovensku. Operačný tím pod vedením Doc. MUDr. Antona Dziana, PhD.  odstránil veľkú časť nádorom postihnutej hrudnej kosti a nahradil ju na mieru vyrobeným titánovým 3D implantátom, ktorý bol navrhnutý biomedicínskymi inžiniermi z CEIT Biomedical Engineering v Košiciach.
 • Vo februári nemocnica spustila pilotný projekt elektronického objednávania pacientov na ambulantné vyšetrenie. Prvým pracoviskom využívajúcim tento systém sa stala Klinika detskej chirurgie. Službu online objednávania zabezpečil bezplatne portál objednatvysetrenie.sk, ktorého činnosť zastrešuje projekt e-VÚC.
 • V marci došlo v zmysle rozhodnutia MZ SR k zmene štatútu UNM. Vznikol kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov UNM s cieľom posilniť zodpovednosť a dosiahnuť vyššiu mieru kontroly a transparentnosti nemocníc v pôsobnosti MZ SR. Menovanými členmi Rady riaditeľov sa stali generálny riaditeľ MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. a ekonomický riaditeľ Ing. Stanislav Škorňa.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.