MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

Vedie nemocnicu v období od 10/2014 

2014

- V októbri 2014 sa stal novým riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. Na vrcholnú manažérsku pozíciu prešiel z postu námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, kde ho nahradil primár Kliniky detskej chirurgie Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

- V decembri 2014 boli na Očnej klinike UNM sprístupnené nové priestory pre Centrum pre intravitreálnu liečbu vekom podmienených degeneratívnych ochorení oka. Pracovisko vzniklo kompletnou rekonštrukciou jedného krídla lôžkového oddelenia Očnej kliniky. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel 170-tisíc euro. Centrum sa špecializuje na liečbu antirastovými faktormi, ktoré lekár aplikuje injekčnou formou pacientom priamo do oka. Ročne v ňom podajú až 1600 liečebných dávok tzv. anti – VEGF, ktoré dokážu pacienta zachrániť pred slepotou pri niektorých závažných druhoch očných ochorení. Terapiu využívajú najmä ľudia trpiaci vekom podmienenou degeneráciou makuly a diabetickou retinopatiou.

2015

- V januári Martinské transplantačné centrum, ktoré je súčasťou Chirurgickej kliniky UNM, zrealizovalo svoju prvú nepríbuzenskú transplantáciu obličky. Dva páry čakateľov na obličku absolvovali náročný operačný zákrok súbežne v Univerzitnej nemocnici v Martine a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Krížová transplantácia v Martine bola zrealizovaná za 1 hodinu 20 minút. Do procesu boli zapojené dva samostatné tímy - chirurgický pod vedením prof. MUDr. Ľudovíta Lacu, PhD. a nefrologický pod vedením MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.

- Vo februári začala Neurochirurgická klinika s progresívnou operačnou metódou, pri ktorej realizujú rekonštrukčné operácie devastačných poranení lebky pomocou titánových 3D implantátov. Neurochirurgovia UNM pod vedením Doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD.  pri tom úzko spolupracujú s biomedicínskymi inžiniermi z Technickej univerzity v Košiciach a s Central European Institute of Technology v Košiciach, kde na základe predoperačného CT nálezu hlavy pacienta vytvoria technikou 3D tlače individuálny kraniálny implantát.

-  V máji bolo odovzdané do prevádzky kompletne zrekonštruované Oddelenie pohotovostného príjmu nachádzajúce sa na prízemí prístavby 7. pavilónu. Pracovisko získalo modernejší vzhľad, má 3 expektačné izby a 1 centrálnu administratívnu miestnosť. Vstupy boli vyriešené automatickými posuvnými dverami. Pre vozidlá záchrannej služby bol vybudovaný nový vonkajší vstup s prestrešením, ktoré chráni privážaných pacientov. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel viac ako 160-tisíc euro.

- V júli bola za účasti ministra zdravotníctva Viliama Čisláka odovzdaná do prevádzky kompletne zrekonštruovaná 1. Interná klinika. Pracovisko má aktuálne 110 lôžok a v hlavnej budove sa nachádzajú - Oddelenie invazívnej kardiológie, Metabolická jednotka, Hemodialyzačné stredisko, interné lôžkové oddelenia, interná JIS. V prístavbe je umiestnený  ambulantný trakt a urgentný príjem. Nemocnica za štyri mesiace preinvestovala 1,4 milióna eur s cieľom zvýšiť komfort pacientov počas hospitalizácie, zmodernizovať ambulantnú časť a zlepšiť infraštruktúru kliniky.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.