Duchovná služba

Duchovná činnosť v UNM je pomocou komplementárnej starostlivosti o trpiaceho človeka zo strany cirkvi.

Rešpektuje vývoj duchovného života pacienta, vierovyznanie a osobité skúsenosti jednotlivca. Jej cieľom je dostať sa na duchovnú úroveň človeka, ktorému je poskytovaná liečba.

  • DSUNM zahŕňa aj pastoračnú starostlivosť o zamestnancov a dobrovoľníkov UNM, pacientov a ich rodiny.
  • DSUNM spolupracuje s vedením kliník, sociálnymi sestrami, poskytovateľmi duchovnej služby GKC a ECAV.
  • DSUNM vytvára humánne prostredie koordináciou dobrovoľníckej služby, najmä pre opustených pacientov, ktorým sa zabezpečujú elementárne ľudské, hygienické a výživou podmienené služby, ktoré zdravotnícke zariadenie nemá v kompetencii zabezpečiť.

 

Podporte nás a darujte 2% z dane

Tlačivo 2 percená z daní

Potvrdenie o zaplatení dane

Duchovnú službu v Univerzitnej nemocnici v Martine zabezpečuje nemocničný kaplán PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský

Duchovná služba v kaplnke UNM

Spoločná modlitba o 15h každý deň.
Za trpiacich v nemocnici a tých, ktorí im slúžia. Za rodiny pacientov. Za tých, ktorí potrebujú prijať božie milosrdenstvo. Za tých, ktorí zomierajú. Večerné chvály o 18h v pracovných dňoch.

 

Bohoslužby

Sväté omše 
V pracovných dňoch ( okrem pondelka ) o 15.30h
V sviatočný deň ( t.j. nedeľa, deň pracovného voľna a prvá sobota v mesiaci ) o 10h
Čas svätých omší  môže byť aktuálne upravovaný, podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia.V čase epidemiologického režimu v UNM je snaha zabrániť kontaktu hospitalizovaných pacientov s verejniosťou, preto sú sv. omše slávené pre pacientov v náhradných priestoroch.

Bohoslužba slova s podaním Eucharistie

V pondelok o 15.30h a v sobotu (okrem prvej v mesiaci) o 10h

Evanjelické služby božie
v nedeľu o 11h

 

Duchovná služba na klinikách UNM je zabezpečovaná duchovným správcom UNM. 

Pacienti sa nahlasujú sami alebo požiadajú o nahlásenie zdravotnú sestru, rodinu alebo inú osobu, ktorá kontaktuje duchovného:

• rím.kat.kňaz: 043 4203 428 (záznamník vnútornej linky UNM), 0908 479 735 (non stop).
• gr.kat.kňaz: 0908 251 573
• evanjelická fara: 043/413 21 54, 043/423 92 91

Okrem toho možno požiadať o duchovnú službu písomne: odkazom vhodeným do pokladničky v kaplnke.
Odkaz musí obsahovať: Meno a priezvisko pacienta, kliniku na ktorej sa lieči, číslo dverí, príp. poschodie na ktorom leží. Do odkazu je dobré uviesť akú službu pacient požaduje, príp. informácie, ktoré môžu byť duchovnému užitočné pri poskytovaní pomoci.

Kontakty na duchovnú službu, poskytovanú RKC v nemocniciach, na Slovensku:  www.kzu.sk