Ambulancia biologickej liečby

Lekári

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD. | MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Sestry

Beáta Holečková

Pacienti sa objednávajú na základe dermatologického odporúčania od 12:00 do 13:30

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 9:00 — 13:00 MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.
Utorok 9:00 — 13:00 MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Streda 9:00 — 13:00 MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.
Štvrtok 9:00 — 13:00 MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.