Dermatovenerologická klinika

Dermatovenerológia je základný špecializačný odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych špecializácií – dermatológia a venerológia. Dermatológia pojednáva o biológii kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc za fyziologických podmienok a za chorobných stavov. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, zdravotnú výchovu, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť) o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov a patologické prejavy viscerálnych orgánov u kožných chorôb detí a dospelých. Zaoberá sa aj poznatkami procesu stárnutia kože a kozmetickými chybami.

Neoddeliteľnou súčasťou je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou (prevencia, diagnostika, liečba, dipenzarizácia, depistáž, zdravotná výchova, prednášková, publikačná a výskumná činnosť) o pohlavné choroby a choroby prenášané prevažne pri pohlavnom styku vrátane problematiky HIV ochorení (STD – novšie STI – sexuálnym stykom prenášané infekcie) dospelých. Súčasne sa zaoberá výchovou, propagáciou a informovaním o potrebách správneho sexuálneho zdravia našej populácie.

Na dermatovenerologickej klinike sa vykonáva základný aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova.