Ambulancia nádorových ochorení kože

Lekári

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Sestry

Anna Bražinová

Pacienti sa objednávajú telefonicky v pondelok a štvrtok od 13:00 do 14:00
Noví pacienti sa objednávajú na základe odporúčania spádového kožného lekára

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok 8:00 — 13:00
Utorok 9:00 — 13:00
Štvrtok 8:00 — 13:00

Počet ošetrení za rok: 1818