Dermatovenerologická príjmová ambulancia

Vyšetrujeme len pacientov s odporúčaním od iného kožného lekára a s celou zdravotnou dokumentáciou.

Lekári

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Sestry

Jana Marunová

Počet ošetrení za rok: 4742

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:00 — 13:00 MUDr. Iveta Chribiková
Utorok 8:00 — 13:00 MUDr. Soňa Málišová
Streda 8:00 — 13:00 MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Štvrtok 8:00 — 13:00 MUDr. Iveta Chribiková
Piatok 9:00 — 13:00 MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.