Ambulancia profesionálnych dermatóz

Lekári

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.

Sestry

Bc. Miriam Mikušová

Pacienti sa objednávajú

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Štvrtok 10:00 — 12:00