Ambulancia dermatologickej alergológie

Lekári

MUDr. Iveta Chribiková | MUDr. Soňa Málišová | MUDr. Štefánia Nemilová

Sestry

Bc. Miriam Mikušová

Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky na 043/4203 830 okrem pondelka.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok Neoordinuje
Utorok 8:00 — 13:00 MUDr. Iveta Chribiková
Streda 8:00 — 13:00 MUDr. Štefánia Nemilová
Štvrtok Odčítavanie epikut. testov
Piatok 8:00 — 13:00 MUDr. Soňa Málišová

Počet ošetrení za rok: 1134