Ambulancia pohotovostnej služby

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Sobota od 7:00 24 hodín
Nedeľa od 7:00 24 hodín