Ambulacia pediatrickej neurológie

Lekári

MUDr. Gonzáles A. Ramos, MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD., MUDr. Katarína Švihrová

Sestry

Bc. Gabriela Földváriová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 10:00 — 15:00 ambulantné vyšetrenia MUDr. G. A. Ramos, MUDr. K. Švihrová
Utorok 10:00 — 14:00 ambulantné vyšetrenia MUDr. G. A. Ramos, MUDr. S. Suroviaková, PhD.
Streda neordinuje
Štvrtok 10:00 — 14:00 ambulantné vyšetrenia MUDr. S. Suroviaková, PhD.
Piatok neordinuje

Objednávanie pacientov na vyšetrenie utorok a piatok na tel. č.: +421 43 4203 553

Ambulancia detskej neurológie poskytuje zdravotnú starostlivosť z oblasti detskej neurológie hospitalizovaným a dispenzarizovaným pacientom vrátane EEG vyšetrení.