Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby

Lekári

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Telefón: +421 43 4203 882 alebo +421 43 4203 886 denne od 15:30 do 07:00

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:30
Sobota + Nedeľa + Dni pracovného pokoja 7:00 — 7:00

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM ordinuje od pondelka do piatku od 15:30 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu. Počas víkendu a dní pracovného pokoja od 07:00 do 07:00 na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Kde nás nájdete

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby Kliniky detí a dorastu UNM sa nachádza na 4./5. poschodí 8. pavilónu.

Spoplatnené služby:

Úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ústavnej pohotovostnej služby

Na základe zmeny vyplývajúcej z platnej legislatívy je s účinnosťou od 1.11.2017 výška úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ústavnej pohotovostnej služby stanovená na 10,00 eur.

Výnimky z predmetného usmernenia

  • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v pracovných dňoch v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
  • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM poistencom z okresov, kde nie ambulantná pohotovostná služba, a to v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 16:00 a 22:00 hod. sa platí poplatok 2,00 eur;
  • Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v UNM bezprostredne po odoslaní z ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pre deti platí poistenec poplatok 2,00 eur.

Od úhrady sú oslobodení

  • Poistenci, ktorí boli v UNM ošetrení bezprostredne po úraze (úraz nesmie vzniknúť v dôsledku úžitia alkoholu, alebo inej návykovej látky);
  • Poistenci, u ktorých poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNM trvalo viac ako 2 hodiny;
  • Poistenci, ktorí boli následne po návšteve ústavnej pohotovostnej ambulancie prijatí na hospitalizáciu v UNM;
  • Maloleté deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove rozhodnutím súdu, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, alebo sociálnej kurately;
  • Zamestnanci UNM.