Ambulancia pediatrickej reumatológie

Lekári

MUDr. Dušana Genšor

Sestry

Mgr. Iveta Plavnická

Objednávanie pacientov: +421 43 4203 614

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Štvrtok 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 12:00
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 15:30

Ambulancia sa nachádza v 8. pavilóne na 5. poschodí- https://goo.gl/maps/BQ6mqBA8Q8k

Hlavná problematika

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu zápalových ochorení muskuloskeletálneho aparátu (zápalové ochorenia kĺbov, svalov, šliach), systémových autoimunitných a autoinflamačných ochorení, vrátane možností genetickej diagnostiky. Zaoberáme sa aj vyšetrením a liečbou kostnej hustoty v detskom veku (vrátane realizácie denzitometrického vyšetrenia). Realizujeme USG vyšetrenie muskuloskeletálneho systému.

Spektrum vyšetrení

  • Intraartikulárna aplikácia protizápalových liečiv v celkovej anestézii
  • Denzitrometrické vyšetrenia
  • USG vyšetrenia muskuloskeletálneho systému

Súčasťou ambulancie je Centrum pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby pediatrickým pacientom s rezistentnými formami zápalových reumatických chorôb.