Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy

Lekári

MUDr. Magda Antónyová, doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Sestry

Bc. Anna Ruttkayová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony Poznámka
Pondelok 7:00 — 8:00 odbery
9:00 — 11:00 ordinácia MUDr. M. Antónyová
Utorok 7:00 — 8:00 odbery
9:00 — 13:00 ordinácia MUDr. M. Antónyová
Streda 7:00 — 8:00 odbery
9:00 — 11:00 ordinácia doc. MUDr. Brndiarová Miroslava, PhD.
Štvrtok 7:00 — 8:00 odbery
9:00 — 12:00 ordinácia MUDr. M. Antónyová
Piatok 7:00 — 8:00 odbery
9:00 — 10:00 ordinácia MUDr. M. Antónyová, doc. MUDr. Brndiarová Miroslava, PhD.

Ambulancia pediatrickej nefrológie a chronickej peritoneálnej dialýzy vykonáva nasledujúce činnosti:

 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom s ochorením obličiek a močových ciest
 • poskytujeme špecializovanú a komplexnú starostlivosť pediatrickým pacientom v dialyzačnom programe a transplantačnom programe (transplantácia obličiek)
 • poskytujeme komplexnú diagnostiku a starostlivosť pediatrickým pacientom so zriedkavými ochoreniami obličiek
 • poskytujeme starostlivosť u ambulantných a hospitalizovaných pediatrických pacientov

Kde nás nájdete

Nájdete nás v pavilóne číslo 8, 5. poschodie, v ambulantnej časti- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

Čakacia doba na vyšetrenie:  prvé vyšetrenie 4 - 6 týždňov, vyšetrenie akútnych pacientov realizujeme prednostne

Spôsob objednávania

 • na 1. vyšetrenie sa objednáva výlučne telefonicky 043/4203 243 medzi 10-12 hod. ev. osobne
 • kontrolné vyšetrenia sa objednávajú online www.unm.sk
 • objednávanie na kontrolné vyšetrenie min. 7 dní po vykonaných odberoch z dôvodu čakacej doby na výsledky

Príprava pacienta pred vyšetrením

 • k 1. vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára, pacient môže byť najedený, s kompletnou zdravotnou dokumentáciou alebo výpisom z nej, s výsledkami laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (pokiaľ boli realizované), vyšetrenie moču (sediment, biochémia a kultivácia)
 • kontrolné vyšetrenie – pacient môže byť najedený, s aktuálnymi výsledkami vyšetrení (pokiaľ boli odporúčané)
 • biopsia obličiek sa indikuje a objednáva na základe vyšetrenia lekára nefrologickej ambulancie a realizuje sa formou hospitalizácie
 • odbery krvi sa vykonávajú ráno medzi 7-8 hod. nalačno, večer a ráno pred vyšetrením dostatočný príjem čistej vody
 • 24 hodinový zber moču: zber sa realizuje od 6:00 hod. ráno do 6:00 hod. ráno nasledujúceho dňa, moč zbierať deň pred odbermi krvi, zbieraný moč priniesť na druhý deň, tekutiny v deň zberu piť ako zvykne dieťa bežne, možno vypiť o 1 – 2 poháre viac ako bežne, moč je rozdelený na denný a nočný
 • denný moč: ráno po zobudení sa vymočiť do WC a potom už močiť len do zbernej nádoby, takto zbierať moč do 18:00 hod. a o 18:00 zmerať množstvo moču, zapísať objem, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky 
 • nočný moč (mikroalbumínúria): – zber moču do zbernej nádoby od 18:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa, kam sa ešte ráno dieťa po zobudení vymočí, potom zmerať a zapísať objem moču, zamiešať a odliať do jednej plnej skúmavky, počas zberu sa nevystavovať nadmernej fyzickej záťaži, skôr kľudový režim

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii

 • komplexné nefrologické vyšetrenie pediatrických pacientov
 • indikácia a aplikácia biologickej liečby u pediatrických pacientov s vybranými ochoreniami obličiek

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii

 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe peritoneálnou dialýzou inzerciaperitoneálnych dialyzačných katétrov v spolupráci s Klinikou detskej chirurgie UNM, starostlivosť o peritoneálny dialyzačný katéter, nastavenie na APD, CAPD, preplachyperitoneálneho dialyzačného katétra
 • u pediatrických pacientov v pravidelnom dialyzačnom programe hemodialýzou inzercia cievnych prístupov a vyšitie AV fistúl s spolupráci s Klinikou cievnej chirurgie UNM, starostlivosť o hemodialyzačný katéter, AV fistulu, realizácia hemodialýzy v spolupráci s dialyzačným strediskom I. Internej kliniky UNM)
 • u pediatrických pacientov s akútnym obličkovým zlyhávaním realizácia kontinuálnych hemodialyzačných metód v spolupráci s Klinikou detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM
 • transplantácia obličiek u pacientov nad 15 rokov v spolupráci s Transplantačným centrom UNM