Ambulancia klinickej psychológie

Lekári

Mgr. Michaela Babničová, PhDr. Ľubica Beňadiková

Počet ošetrení za rok: 880

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok 8:00 — 10:00
Utorok 8:00 — 12:00
Streda 8:00 — 12:00
Štvrtok 13:00 — 15:00
Piatok neordinuje

Čakacia doba na vyšetrenie: 2 – 4 týždne

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/42 03 746 denne v čase od 7:30 do 8:00 a od 15:00 do 15:30.

Príprava pacienta pred vyšetrením

 • vyšetrenie a terapia sú realizované vždy len na základe objednania a vopred plánových termínov
 • vyšetrenie začína v presne dohodnutom čase, preto prosíme, aby ste dodržiavali presný čas termínu
 • v prípade, že sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť z vážnych dôvodov, telefonicky nás prosím vopred informujte a dohodneme zmenu termínu
 • služby sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia na základe zdravotnej indikácie, t.j. odporúčania pediatra, všeobecného lekára, iného odborného špecialistu (pedopsychiater, neurológ, logopéd a ďalší) – na vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok
 • na vyšetrenie je vhodné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu (správy z absolvovaných lekárskych a iných odborných vyšetrení), hodnotenie zo školského prostredia
 • ak nosíte korekčné pomôcky (napr. okuliare), prineste si ich so sebou

Na psychologické vyšetrenie nie je nutná špeciálna príprava, je však dôležité prísť oddýchnutý. Psychodiagnostické vyšetrenie (obvykle rozdelené do 2 - 3 sedení) pozostáva najčastejšie z rozhovoru (s dieťaťom a zákonným zástupcom) a administrácie vybraných psychologických testov podľa účelu vyšetrenia. Postup Vám bude vopred vysvetlený.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii

 • Komplexné klinicko-psychologické vyšetrenie
 • posúdenie emotivity, charakteristík osobnosti, úrovne a štruktúry intelektových schopností, kognitívnych funkcií (pozornosť, pamäť atď.), stratégie zvládania záťaže, identifikujeme podozrenie pre vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), diagnostika a diferenciálna diagnostika psychických porúch v spolupráci s odbornými psychiatrickými pracoviskami
 • Klinicko-psychologické vyšetrenie
 • Skríningové psychologické vyšetrenie
 • Podporná psychoterapia
 • Krízová intervencia

Ambulancia zabezpečuje:

 • psychologické (psychodiagnostické) vyšetrenia detí a adolescentov
 • psychologické a psychagogické vedenie, psychoedukácia
 • psychoterapeutické služby (individuálna, rodinná terapia)
 • liečebno-výchovné poradenstvo
 • nácvik relaxácie, zvládania záťaže
 • konziliárne vyšetrenia detí a dorastu

Kde nás nájdete

Ambulancia klinickej psychológie sa nachádza v pavilóne č. 8 na 5. poschodí v ambulantnej časti.