Ambulancia pediatrickej gastroenterológie hepatológie a výživy

Lekári

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA, MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

Sestry

Bc. Zina Domová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 8:00
8:00 — 13:00
13:00 — 13:30 obedná prestávka
13:30 — 15:30

Ambulancia zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu u detí, konziliárne vyšetrenia,  odber biologického materiálu (krv, moč ), ambulantné podávanie intravenóznej terapie. Nachádza sa na prízemí 14. pavilónu- https://goo.gl/maps/zETDRi7UeVE2

Na PRVOVYŠETRENIE sa objednáva VÝLUČNE telefonicky na t.č. 043/4203 839 denne medzi 9-10 hodinou. K prvému vyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z dokumentácie) + odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast k vyšetreniu (výmenný lístok).

KONTROLNÉ VYŠETRENIE sa objednáva cez portál www.objednatvysetrenie.sk k príslušnému lekárovi, u ktorého je dieťa sledované (MUDr. Michnová, PhD., MBA pondelok, utorok, doc. MUDr. Havlíčeková, PhD. streda-piatok).

NA ODBER KRVI je potrebné objednať samostatný termín, denne medzi 7-8 hod., cez  portál www.objednatvysetrenie.sk.

Ak je ku kontrole odporúčané USG vyšetrenie, prosíme objednať osobitne na detskej SONO ambulancii 043/4203137 (MUDr. Zúbriková) alebo spádovej ambulancii dľa preferencie.

Telefonická konzultácia s lekárom, vrátane informácie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení, je možná denne medzi 14-15 hod. na t.č. 043/4203 839 podľa ordinačných dní lekára (MUDr. Michnová, PhD., MBA pondelok, utorok, Doc. MUDr. Havlíčeková, PhD. streda-piatok).

Predpis liekov, dietetík a zdravotných pomôcok je realizovaný po zadaní cez portál www.objednatvysetrenie.sk (eRp). Prosíme uviesť aj meno lekára, u ktorého je dieťa sledované. Požiadavku je možné zadať kedykoľvek, recepty sú vypisované podľa ordinačných dní lekára.