Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia

Lekári

 Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., MUDr. M. Grofik, MUDr. M. Turčanová Koprušáková, PhD.

Sestry

K. Vašková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 11:00 — 13:00 objednaní pacienti
  • diferenciálna diagnostika, terapia, konziliárna činnosť pre vybrané nervosvalové ochorenia
  • suspektné alebo definované poruchy nervosvalového prevodu (myastenické a myastenia-like syndrómy)
  • suspektné alebo definované primárne svalové ochorenia (hereditárne svalové dystrofie, myozitídy, endokrinné myopathie a pod.)
  • suspektné alebo definované ochorenia neurónov predných rohov miechy (ALS syndrómy, spinálne svalové atrofie, polio-like syndrómy)
  • suspektné alebo definované ochorenia charakterizované abnormálnou svalovou aktivitou (myotónie, periodické svalové obrny, tetanie, tremory, dystonické syndrómy a pod.)
  • niektoré suspektné alebo definované ochorenia periférneho nervového systému
  • polyneuropathie, úžinové syndrómy, vybrané plexopathie a radikulopathie