Likvorologické laboratórium neurologickej kliniky

Lekári

Prim. MUDr. J. Michalik, PhD., MUDr. M. Grofik

  • zabezpečuje realizáciu a klinickú interpretáciu špecifických biochemických, imunologických, cytologických metód v diagnostike neurologických ochorení
  • príprava preparátov cytosedimentu z likvoru - sedimentácia, farbenie preparátov
  • diferenciálna diagnostika likvorových nálezov pri rôznych ochoreniach nervového systému
  • zápalové ochorenie, nádorové ochorenia, krvácania, autoimúnne ochorenia a iné
  • úzko spolupracuje s hematológiou, klinickou biochémiou, klinickou imunológiou