Psychologická ambulancia

Lekári

PhDr. J. Grossmann

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 9:00 — 15:00 objednaní pacienti
  • vedie psychologickú ambulanciu pri neurologickej klinike UNM
  • klinicko - diagnostická činnosť v neuropsychológii pre deti od troch rokov a dospelých
  • zaoberá sa chorobnými procesmi, ktoré sa prejavujú súčasne nervovými a psychickými príznakmi. Ide hlavne o pacientov s organickými léziami nervového systému s poruchami symbolických funkcií. Pracuje hlavne s pacientami, ktorí sú hospitalizovaní na neurologickej klinike, ale aj iných klinikách a oddeleniach UNM. Diagnostikuje tiež funkčné psychické poruchy.
  • psychoterapeutická činnosť pre deti od troch rokov a dospelých
  • neuropsychologické poradenstvo
  • ambulantní pacienti zo širšieho spádového územia
  • pacienti hospitalizovaní v UNM