Neurologická ambulancia pre dospelých

Lekári

MUDr. J. Zeleňáková

Sestry

Mgr. M. Kaštierová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 9:00 odber materialu a aplikácia plánovanej ordinovanej terapie
9:00 — 15:00 vyšetrenie objednaných pacientov

Akútne stavy sa vyšetrujú prednostne.

Ambulancia poskytuje

  • špecializovanú neurologickú starostlivosť pacientom v prirodzenom spádovom území
  • pacienti sú spravidla odosielaní na konziliárne vyšetrenie neštátnym rajónnym neurológom
  • organizuje prijímanie akútych alebo plánovaných pacientov k hospitalizácii
  • konziliárne neurologické vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach UNM, na oddelení pohotovostného príjmu
  • vyšetrenia sa robia v neurologickej ambulancii alebo pri posteli chorého na príslušnej klinike alebo oddelení UNM
  • dispenzárnu starostlivosť chorých s vybranými ochoreniami
  • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhom na kúpelnú starostlivosť
  • navrhuje alebo predpisuje zdravotné pomôcky
  • v rozsahu svojho odboru vypracúva krátkodobé i dlhodobé posudkové závery (forenzné závery)