Laboratórium EEG

Lekári

MUDr. B. Hofericová, MUDr. E. Kantorová, PhD., prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Sestry

M. Thomková, Ľ. Hrončová, K. Hrnčiarová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:00 objednaní pacienti
  • elektroencefalografická diagnostika ochorení nervového systému u hospitalizovaných i ambulantných pacientov, dospelých i detí
  • ide hlavne o záchvatové ochorenia nerového systému
  • iné ložiskové a difúzne poruchy mozgu
  • zhodnocuje a popisuje elektorencefalografické záznamy
  • záznamy pri natívnej registrácii, po provokáciách, hlavne po spánkovej deprivácii