Konziliárna ambulancia neurologickej kliniky

Lekári

Prof. MUDr. E. Kurča, PhD., Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Sestry

Mgr. M. Kaštierová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 11:00 — 13:00 objednaní pacienti
  • poskytuje konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy v rámci UNM, pre ambulantných pacientov v rámci prirodzeného rajónu
  • konziliárne a superkonziliárne služby pre komplikované chorobné stavy z iných zdravotníckych zariadení v rámci celého Slovenska