Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Lekári

MUDr. B. Hofericová, Prim. MUDr. J. Michalik, PhD.

Sestry

 K. Vašková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 9:00 — 10:00 objednaní pacienti
  • poskytuje vyšší stupeň liečebno - preventívnej, dispenzárnej, forenznej a poradenskej starostlivosti pacientom so záchvatovými stavmi s predpokladanou účasťou nervového systému v patogenéze ochorenia. Ide hlavne o stavy, ktoré sú diagnosticky, terapeuticky a posudkovo náročnejšie
  • epileptické a neepileptické záchvatové stavy
  • bolesti hlavy